Studia Antiqua et Archaeologica 26(1): 1–14

Ana DROB, Petre COLȚEANU, Viorica VASILACHE
.img

ABSTRACT

This paper presents the study of bronze artefacts resulting from an accidental discovery in the Preajba neighbourhood of Târgu Jiu municipality, Gorj County, Romania. In addition to the presentation of the field assessment and artefact analogies, the objects were analysed using optical microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM) coupled with Energy-Dispersive X-Ray (EDX), in order to highlight the morphology of the corrosion crust and to determine the elemental composition of corrosion and soil contamination products. Thus, it was possible to establish the nature of the materials used and the manufacturing technology.


În lucrare se prezintă studiul artefactelor de bronz rezultate în urma unei descoperiri întâmplătoare în cartierul Preajba, municipiul Târgu Jiu, jud. Gorj, România. Pe lângă prezentarea evaluării de teren și a analogiilor artefactelor, acestea au fost analizate prin microscopie optică (OM) și microscopie electronică de scanare (SEM) cuplată cu energia dispersivă de raze X (EDX) pentru evidențierea morfologiei crustei de coroziune și stabilirea compoziției elementale a produșilor de coroziune și a celor din contaminare din sol. Astfel s-a putut identifica natura materialelor folosite și tehnologia de manufacturare.

 

KEYWORDS

Bronze, corrosion, OM, SEM-EDX

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)