Studia Antiqua et Archaeologica 26(2): 371–384

DOI: 10.47743/saa-2020-26-2-14

Adrian-Bogran CEOBANU
.img

ABSTRACT

Dimitrie I. Ghica began translating – in late 19th century – from Greek into Romanian Herodotus’ The Histories, in four volumes. It was a tremendous effort carried out by the person who in 1880 was awarded by the Romanian Academy for having translated the 4th book of the work in question. Decades later, his name seems to have been forgotten; a couple of press articles managed to point out, though, aspects of his biography . Posterity does seem to have forgotten about him too soon. In the following lines, my endeavour is to reconstruct – even partially – the biography of a person with an important diplomatic and literary activity.


Dimitrie I. Ghica a început, încă de la finele secolului XIX, să traducă, din limba greacă în română, Istoriile lui Herodot, în patru volume. Era un efort uriaș făcut de cel care, în 1880, era distins de Academia Română pentru tălmăcirea cărţii a IV-a din respectiva lucrare. Peste decenii, numele său pare a fi fost dat uitării, câteva articole reușind totuși să surprindă aspecte din biografia sa . Parcă posteritatea prea degrabă l-a dat uitării. Rândurile care urmează vor încerca să reconstituie, fie și parțial, biografia celui care a avut o importantă activitate diplomatică și literară.

 

KEYWORDS

Dimitrie I Ghica, Herodotus, The Histories, translation, Romanian.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)