Studia Antiqua et Archaeologica 22(2): 109–117

Radu-Ștefan BALAUR
.img

ABSTRACT

In Romanian archaeology, the aspects related to demography are poorly presented. The present study combines the demographic data already known in the archaeological literature with geophysical surveys in order to obtain additional information relating to the social organization and population size. The research is focused on the Cucuteni A3 settlement of Războieni–Dealul Mare, that has benefited over the years from several geophysical surveys. The results regarding the spatial organisation and the delineation of the living space are impressive. From the data obtained we can achieve some demographic information.


În arheologia românească, aspectele legate de demografia complexului Precucuteni-Cucuteni sunt slab abordate. Studiul de față combină datele de ordin demografic deja cunoscute cu cercetările geofizice pentru a obține informații suplimentare referitoare la organizarea socială a comunităților. Așezarea vizată este cea de la Războieni-Dealul Mare, încadrată cronologic Cucuteni A3, care a beneficiat pe parcursul anilor de mai multe sondaje geofizice. Rezultatele sunt impresionante, fiind obținute planimetria sitului, precum și modul de delimitare a spațiului locuit. Datele obținute fac posibile și unele estimări de ordin demografic.

 

KEYWORDS

Cucuteni, demography, geophysics, social organisation

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)