Studia Antiqua et Archaeologica 23(1): 173–185

Imola BODA, Călin TIMOC, Victor BUNOIU
.img

ABSTRACT

The present study analyses the importance of the Băile Herculane spa resort, based on epigraphic discoveries and cartographic sources. Social mobility, along with the presence of urban elites from various towns, passing through, can shed some light on the renown enjoyed by the Băile Herculane hot springs during the Roman and Late Roman periods. The authors also attempt to research the local religious life, as well as the layout of the settlement’s sacred enclosures, an endeavour never before attempted. The results of such an analysis, in comparison with other spa resorts in Dacia, enables the possibility to understand how the town and its public edifices, dominant during the Roman period, developed, as well as the urban layout of Băile Herculane.


Prezentul studiu analizează pe baza descoperirilor epigrafice și a surselor cartografice importanța stațiunii balneare de la Băile Herculane între celelalte stațiuni al Daciei Romane. Mobilitatea socială, precum și prezența elitelor urbane din diverse localități aflate în trecere pe aici pot oferi un indiciu privind renumele pe care l-au avut aceste izvoare termale de la Băile Herculane în epoca romană și romană târzie. Cercetarea vieții religioase și a topografiei sacre a așezării este un alt subiect atins de autori, un studiu ce nu a mai fost întreprins până în momentul de față. O asemenea analiză – comparând cu situația din alte stațiuni balneare ale provinciei Dacia – dă posibilitatea de a înțelege mai bine felul în care s-a dezvoltat așezarea și edificiile publice care au dominat în epoca romană precum și peisajul urban de la Băile Herculane.

 

KEYWORDS

Roman period, epigraphy, population, religion, topography

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)