Studia Antiqua et Archaeologica 23(2): 187–211

Felix Adrian TENCARIU, Măriuca VORNICU, Andrei ASĂNDULESEI,
Loredana SOLCAN, George BODI, Casandra BRAȘOVEANU
.img

ABSTRACT

The detailed investigation of dwelling no. 14 (Precucuteni II phase) from the Isaiia site brings interesting and, in some instances, novel data concerning the building system and the internal architecture of the Early Chalcolithic housing. Also, the artefacts from inside the dwelling and from the surrounding features bear witness about prehistoric crafts like pottery manufacture, stone knapping and polishing, animal hard tissue working, about the relations with neighbouring cultural areas, and, last but not least, about the ritual behaviour of the Precucuteni communities.


Cercetarea detaliată a locuinței nr. 14 (Precucuteni II) din situl de la Isaiia furnizează informații interesante și pe alocuri inedite privind sistemul de construcție și arhitectura interioară a construcțiilor din eneoliticul timpuriu. De asemenea, artefactele descoperite în interiorul locuinței și în complexele adiacente sunt dovezi ale practicării preistorice a unor meșteșuguri precum prelucrarea ceramicii, cioplirea și șlefuirea pietrei, prelucrarea materiilor dure animale, ale relațiilor cu ariile culturale învecinate și, nu în ultimul rând, ale comportamentelor rituale ale comunităților Precucuteni.

 

KEYWORDS

Chalcolithic, Precucuteni culture, surface dwelling, ritual assemblage

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)