Studia Antiqua et Archaeologica 24(1): 131–137

Roxana-Gabriela CURCĂ
.img

ABSTRACT

This paper explores the references on the term salinae from Justinian’ Digest. Our approach is a semantic analysis of this term in various juridic contexts, such as: allowing permission by the state to constitute corporations for saltworks; the interdiction to alienate a saltpan from a pupillus; collecting the tax on salt-works; establishing the usufruct of inherited saltpans; the recognition of saltworks owners as publicani; the imposition of serving in saltworks as a punishment for a crime; exploring gender issues (the appliance of the same type of penalty to men and women convicted to saltworks labour); the obligation to acknowledge for the census the saltpans; the recognition of the tax on saltworks as a “public” one.


Acest articol explorează referinţele privind termenul salinae din Digestele lui Iustinian. Abordarea noastră este o analiză semantică a acestui termen în diferite contexte juridice, precum: permisiunea acordată de stat pentru a fonda corporaţii pentru ocne; interdicţia de a înstrăina exploatările de sare ale unui pupillus; impunerea unei taxe pe ocne; stabilirea uzufructului pentru exploatările de sare moştenite; recunoaşterea proprietarilor exploatărilor de sare ca publicani; impunerea muncii în ocne drept pedeapsă pentru o infracţiune; explorarea problemelor de gen (aplicarea aceluiaşi tip de pedeapsă bărbaţilor şi femeilor condamnaţi la muncă silnică în ocne); obligaţia de a recunoaşte fiscal exploatările de sare; recunoașterea statutului de taxă “publică” asupra exploatărilor de sare.

 

KEYWORDS

salinae, Justinian’s Digest, semantic analysis

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)