Studia Antiqua et Archaeologica 26(1): 119–127

Marian MOCANU
.img

ABSTRACT

The archaeological excavations of the ‘Faleză Est’ sector have extended over twenty years. Their result was the discovery of a large quantity of ceramic fragments from the Hellenistic and Roman eras. This article analyzes the tableware from the late Roman period, imported from North Africa, Cyprus, the Aegean basin and the Pontic region. Most of the imported tableware comes from North African workshops. The ceramic fragments discovered in the ‘Faleză Est’ sector are dated in the 5th–6th centuries.


Săpăturile arheologice din sectorul „Faleză Est” s-au întins pe o perioadă de douăzeci de ani. În urma acestora a fost descoperită o cantitate mare de fragmente ceramice din epocile elenistică și romană. În acest articol este analizată ceramic de masa din perioada romană târzie, care a fost importată din Africa de Nord, Cipru, bazinul egeean și regiunea pontică. Majoritatea ceramicii de masă importată provine din atelierele nord-africane. Fragmentele ceramice descoperite în sectorul „Faleză Est” sunt datate în secolele V–VI.

 

KEYWORDS

Argamum, Scythia, western Black Sea, imports, tableware

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)