Studia Antiqua et Archaeologica 25(2): 231–248

Sebastian FINK, Vladimir SAZONOV
.img .img

ABSTRACT

The current article examines four case studies of complex genealogies in Mesopotamia from the 3rd and 2nd millennia BCE. The first three case studies are focused on the complex genealogies used by 3rd millennium BC kings in the Early Dynastic Period III, in Lagaš II, and in the period of 3rd Dynasty of Ur. The fourth case study deals with Assyrian king Tukultī-Ninurta I (1242–1206 BCE).


Autorii examinează patru studii de caz al unor genealogii complexe din Mesopotamia din mileniile III–II a.Chr. Primele trei cazuri se concentrează pe genealogiile complexe folosite de regii din mileniul al III-lea a.Chr. în Epoca Dinastică Timpurie III, în Lagaš II, și în perioada celei de-a treia dinastii din Ur. Al patrulea studiu de caz se ocupă cu regele asirian Tukultī-Ninurta I (1242–1206 a.Chr.).

 

KEYWORDS

Complex, Genealogies, Mesopotamia, Sumer, Assyria, Mesilim, E-anatum, Gudea, Tukultī-Ninurta I, divine origin

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)