Studia Antiqua et Archaeologica 26(2): 149–169

Astrid VICAS
.img

ABSTRACT

This study presents results relevant to understanding the spread of early metallurgy obtained by extracting patterns from a dataset of ancient genomes. It finds that, conservatively, the spread of metallurgy into Italy Remedello Chalcolithic culture can be linked to a probably Bulgaria Chalcolithic-shifted population represented by the genome of an individual associated with Bodrogkeresztúr pottery in Romania. Also conservatively, either a population related to this sample or to populations sampled from the Chalcolithic era Great Hungarian Plain can be associated with Italy North Bell Beakers and some Bell Beakers in France. Traces the samples examined have left give a sense of the geographical spread of the populations they represent. This paper illustrates the use of a data mining technique to support archaeological and humanistic inquiries on cultural developments.


Acest studiu prezintă rezultate relevante pentru înțelegerea răspândirii metalurgiei timpurii obținute prin extragerea tiparelor dintr-un set de date de genomuri antice. Se constată că, în ansamblu, răspândirea metalurgiei în cultura chalcolitică Remedello din Italia poate fi probabil corelată cu populația chalcolitică din Bulgaria reprezentată de genomul unei persoane aflată în legătură cu ceramica Bodrogkeresztúr în România. De asemenea, în ansamblu, fie o populație asociată acestui eșantion, fie cu populațiile din perioada chalcolitică din Marea Câmpie Maghiară pot fi asociate cu paharele de tip clopot din nordul Italiei și cu unele pahare de tip clopot din Franța. Urmele pe care probele examinate le-au lăsat ne indică răspândirea geografică a populațiilor pe care le reprezintă. Această lucrare explică modul de utilizare a tehnicii

 

KEYWORDS

Ancient Autosomal DNA Dataset, Spread of Metallurgy, Chalcolithic Carpatho-Danubian Area, Bodrogkeresztúr

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)