Studia Antiqua et Archaeologica 26(2): 139–147

DOI: 10.47743/saa-2020-26-2-1

Policarp HORTOLÀ
.img

ABSTRACT

This short essay aims to provide insight into the emotional background underlying Quaternary palaeontology and encourage scholars to thoroughly discuss the psychological determining factors behind its practice. The nostalgia for past times and the feeling of loss of a world that will never return are the emotional landmark of Quaternary palaeontology. Due to its taste for perished things and nostalgic turn into the past, Quaternary palaeontology participates in the bias of the pagan version of the Ubi sunt elegiac motif. While this work specifically concerns Quaternary palaeontology, it can probably serve as a guide to reveal the perceptions and motivations behind other sciences..


Acest scurt material își propune să ofere o perspectivă asupra fundalului emoțional care caracterizează
paleontologia cuaternară și să încurajeze cercetătorii să abordeze în detaliu factorii psihologici determinanți
asociați metodelor sale. Nostalgia pentru vremurile trecute și sentimentul pierderii unei lumi care nu se va mai
întoarce niciodată reprezintă reperul emoțional al paleontologiei cuaternare. Datorită înclinației său pentru
lucrurile dispărute și apelului său la nostalgia trecutului, paleontologia cuaternară contribuie la preferința pentru versiunea păgână a motivului elegiac Ubi sunt. Deși această lucrare se referă îndeosebi la paleontologia
cuaternară, ea poate servi probabil ca model pentru dezvăluirea percepțiilor și motivațiilor prezente și în alte
domenii științifice.

 

KEYWORDS

Psychology of science; sociology of science; history and philosophy of science; historical biology; fossil record; Pleistocene; Holocene.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)