Studia Antiqua et Archaeologica 24(2): 241–251

Larisa PECHATNOVA
.img

ABSTRACT

This paper explores the policy of the Spartan king Nabis towards the helots. Attention is drawn to the significant differences between the social politics of Nabis and the earlier reforms of the kings Agis IV and Сleomenes III. The author concludes that Nabis followed a completely new principle of Spartan citizenship formation. He liberated a number of helots and made them full citizens. However, Nabis was not able to overcome the helotry entirely, although he sought to abandon this type of slavery. Nabis, having accepted helots and foreigners as full members of the civil community, created a completely new type of citizens whose loyalty lay not so much with the state as with him personally. The radical social reforms of Nabis abolished the archaic principles of citizenship formation at the very moment when the Lycurgan Sparta finally disappeared. It became a monarchy of Hellenistic mould.


Autoarea explorează politica regelui spartan Nabis față de hiloți. Ea își îndreaptă atenția către diferențele semnificative dintre politica socială a lui Nabis și mai vechile reforme ale regilor Agis al IV-lea și Cleomenes al III-lea. Autoarea ajunge la concluzia că Nabis a urmat un principiu complet nou al formării cetățeniei spartane. El a eliberat un mare număr de hiloți și le-a conferit cetățenie deplină. Cu toate acestea, Nabis nu a făcut să dispară întru totul această categorie, deși a căutat să abandoneze acest tip de sclavaj. Nabis, acceptând hiloții și străinii ca membri cu depline drepturi în comunitate, a creat un tip complet nou de cetățeni a căror loialitate nu era atât față de stat, cât în raport cu persoana lui. Reformele sociale radicale ale lui Nabis au abolit principiile arhaice ale formării cetățeniei chiar în momentul în care Sparta lycurgică a dispărut. Ea a devenit o monarhie de tip elenistic.

 

KEYWORDS

helots, civil rights, Spartan citizen, Sparta, Nabis, Polybius, Livy

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)