Studia Antiqua et Archaeologica 24(2): 221–239

Andrey V. VASILYEV
.img

ABSTRACT

The article deals with the first diplomatic contacts of Rome in the Hellenistic world in 3rd century BC (before the beginning of the Second Macedonian War). The author attempts to discover if Roman Senate had common approach to its eastern policy in this period. In general the author agrees with those scholars who assert that Romans on their eastern diplomacy used the instrument (widespread in the interstate relations of the Hellenistic world) of “informal friendship” (amicitia – φιλία). However, tracing the development of the Roman relations with its “friends” in the Eastern Mediterranean, the author comes to the conclusion that from the beginning of the Illyrian Wars Roman attitude towards those states which established the amicable relations with Rome started to change. Romans more and more perceived these states as clients and expected from them services, which were usually provided by the Roman socii in Italy. The only exception from such a practice was the military alliance with Aetolia during the First Macedonian War which was determined by the extraordinary circumstances of this conflict.


Autorul face referire la primele contacte diplomatice ale Romei cu lumea elenistică în secolul al III-lea a.Chr. (înainte de începutul celui de-al doilea război macedonean). El este în general de acord cu acei cercetători care susțin că romanii au utilizat în diplomația lor din răsărit instrumentul (altminteri răspândit în relațiile interstatale din lumea elenistică) „prieteniei informale” (amicitia – φιλία). Totuși, urmărind evoluția relațiilor Romei cu „prietenii” din Mediterana de est, autorul ajunge la concluzia că de la începutul războaielor illyrice atitudinea romanilor față de acele state care stabiliseră relații amicale cu Roma se schimbă treptat. Romanii percep aceste state din ce în ce mai mult în calitate de state clientelare și așteaptă servicii din partea lor, într-un mod asemănător cu al socilor din Italia. Singura excepție de la o astfel de practică a constituit-o alianța militară cu Etolia în timpul primul război cu Macedonia, alianță care a fost determinată de circumstanțele extraordinare ale conflictului.

 

KEYWORDS

Rome, Hellenistic world, informal friendship, alliance, diplomacy

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)