Studia Antiqua et Archaeologica 18(1): 319-340

Marian Mocanu, Institute of Eco-Museal Researches, Tulcea, .img

ABSTRACT

In the following, we shall focus on the tableware ceramic produced in the workshops located within the contemporary Tunisia and which was traded up to Danube. This article aims to show the results of archaeological research undertaken in the last decades in the Roman sites from Dobrogea, Romania.
In our work to make the inventory of the forms of the “African Red Slip Ware” tableware, discovered in Scythia Minor, we identified 20 forms, some of which, especially those from the 5th and the 6th century, were found in many variants. The earliest one is the Hayes form 27 from the second half of the 2nd century, and the latest one is the Hayes form 105, dated in the first half of the 7th century. Following the discoveries of tableware imported from the North Africa to Scythia Minor, but also taking into account other functional types of ceramic, this topic offers a general image of the commercial trade between the two geographical areas under analysis. Therefore, based on the inventory of „African Red Slip Ware” ceramic, we can establish that the commercial changes begun in the second half of the 2nd century and lasted for at least five centuries, until the first part of the 7th century. The commercial activity was more intense in the late Roman period.


În cele ce urmează ne vom îndreptă atenţia asupra ceramicii de masă produsă în atelierele din Tunisia zilelor noastre şi ajunsă pe calea comerţului până la gurile Dunării. Acest articol are ca scop valorificarea rezultatelor cercetărilor arheologice întreprinse în ultumele decenii în siturile romane din Dobrogea.
În demersul nostru de a repertoria formele veselei „African Red Slip Ware”, descoperită în Scythia Minor, am identificat 20 de forme, unele dintre acestea, în special cele datate în sec. V – VI, fiind prezente prin mai multe variante. Cea mai timpurie dintre acestea este forma Hayes 27 din a doua jumătate a secolului al II-lea, iar cea mai târzie este forma Hayes 105, databilă în prima jumătate a secolului al VII-lea. Urmărind descoperirile veselei de masă importată din Africa de Nord, în Scythia Minor, dar şi a altor categorii funcţionale de vase ceramice, se poate contura o imagine a scimburilor comerciale dintre cele două regiuni geografice. Putem afirma, pe baza repertoriului formelor ceramicii „African Red Slip Ware”, ca aceste schimburi au existat încă din a doua jumătate a secolului al II-lea şi s-au întins pe o perioadă de aproape cinci secole, până în prima parte a secolului al VII-lea, activitatea comercială fiind mai intensă în perioada romană târzie.

 

KEYWORDS

trade, North Africa, Scythia Minor, tableware

FULL ARTICLE

Download PDF (free)