Studia Antiqua et Archaeologica 22(1): 77–82

Rada VARGA
.img

ABSTRACT

The current paper constitutes an overview on the funerary epigraphy of soldiers from Roman Dacia. Without trying to be a complete and exhaustive analysis of all possible aspects, it aims at collecting all epitaphs regarding military personnel and offering a general image of the realities they present.


Studiul de față reprezintă o prezentare sintetică a epigrafiei funerare a militarilor din Dacia romană. Fără pretenția de a analiza în detaliu toate aspectele posibile, cercetarea a avut ca scop colectarea și centralizarea tuturor acestor monumente și prezentarea unei imagini generale a realităților despre care ele vorbesc.

 

KEYWORDS

epigraphic habit, age groups, identity, representation, self-representation

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)