Studia Antiqua et Archaeologica 22(1): 59–76

Larisa PECHATNOVA
.img

ABSTRACT

The article deals with the dynamics of the Spartan statehood. We argue that this development was going in a different direction than, for example, in Athens. In Sparta, where the initial elements of democracy were quite strong, gradually went a process of strengthening of oligarchic principles. Even the Ephorate, which initially functioned as an organ of the Spartan democracy, had lost all of its democratic features by the end of the classical period. We believe that at this time the board of ephors had already become an integral part of the ruling oligarchs. Sources’ analysis shows that in the classic period the state system of Sparta gradually evolved from the traditional “hoplite politeia” to the clannish oligarchy. As a result, the ruling elite became less dependent and accountable to the common people than it was before. If the late Sparta can be called democratic polis, it is only in comparison with the oriental despotism.


Autoarea discută dinamica organizării statale a Spartei. Ea argumentează faptul că dezvoltarea acestuia mergea într-o altă direcţie decât în Atena, bunăoară. În Sparta, unde elementele iniţiale ale democraţiei erau destul de puternice, principiile oligarhice s-au întărit în mod gradual. Chiar şi Eforatul, care funcţiona la început ca un organ al democrației spartane, şi-a pierdut toate trăsăturile democratice la sfârşitul perioadei clasice. Autoarea consideră că în acel moment consiliul eforilor a devenit o parte integrantă a oligarhiei conducătoare. Analiza izvoarelor demonstrează că în perioada clasică sistemul statal al Spartei se schimbă din tradiţionala „hoplite politeia” într-o oligarhie de clan. Drept urmare, elita conducătoare a devenit mai puţin dependentă şi responsabilă faţă de demos decât era înainte. Dacă Sparta târzie poate fi numită o polis democratică, acest lucru se poate face doar în comparaţie cu despotismul de tip oriental.

 

KEYWORDS

Sparta, democracy, oligarchy, Aristotle, Lycurgus, historiography of modern time.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)