Studia Antiqua et Archaeologica 25(2): 353–385

Anna LAZAROU
.img

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate, re-evaluate and synthesize earliest images depicting the Gorgoneion (gorgon’s head) and Gorgon (whole-body). These figures refer to prehistory covering a wide chronological frame in the Aegean World. Ten artefacts in total comprising of pottery, masks, seals are examined simultaneously for the first time. A detailed, critical evaluation of their dating, and the trade connections between mainland Greece and the Aegean are discussed. The issue is about making a symbol of the deceased introduced much earlier than the Archaic and later antiquity, showing the evolution of this form and the associated mythology has deep roots in the remote past. The forms of the Gorgon of the Archaic period depict a monster demon-like bellows, with feathers, snakes or spiral tentacles in the head, tongue protruding from the mouth and tusks. Snakes are the predominant element of this gorgon, which composes the gargoyle’s hairstyle. This figure is identified and appropriately assessed from a dozen of images in pottery and semiprecious stones, in the wider prehistoric Aegean, making the related myths on Gorgon-Medusa interwoven with myths that have had a wide reflection throughout the later ancient times.


Cercetarea de față își propune să investigheze, să re-evalueze și să sintetizeze cele mai timpurii imagini reprezentând Gorgoneion (capul Gorgonei) și Gorgona (întregul corp). Aceste figuri din preistorie acoperă un spațiu cronologic extins în lumea egeeană. Zece artefacte de pe ceramică, măști și sigilii sunt examinate concomitent pentru prima dată. Sunt discutate, în afară de evaluarea critică a datării exemplarelor, relațiile comerciale dintre Grecia continentală și insulele din Marea Egee. Formele de Gorgona din perioada arhaică reprezintă un monstru de tip demon, cu pene, șerpi sau tentacule spiralate în cap, cu limba proeminentă și cu colți. Șerpii sunt elementele predominante, care definesc și coafura personajului. Această figură este identificată pe douăsprezece imagini de pe diverse exemplare ceramice și pietre prețioase în îndepărtata preistorie egeeană, ceea ce face ca miturile referitoare la Gorgona-Medusa să aibă o reflectare în timpuri mai vechi.

 

KEYWORDS

Gorgoneion, Gorgon, apotropaic, goblin, symbol, Aegean, Sesklo, Minoan, Phylakopi, Crete, prismatic seals

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)