Studia Antiqua et Archaeologica 25(2): 335–351

Casandra BRAȘOVEANU
.img

ABSTRACT

The various geographical features had a major impact on the behaviour of prehistoric communities, which can be determined by identifying a series of characteristics and preferences regarding the geographical location of the settlement and the resources exploited. In a well-defined space, the population, as well as the development of human groups, is determined by the micro- and macro-regional geographical characteristics. The use of this type of analysis in the study of Cracău-Bistrița Depression, between the late Chalcolithic and the early Hallstatt, will contribute to a better knowledge of this segment of archaeological research in Romania. The present approach, combined with a high number of thorough field researches, can generate predictive models, thus contributing to a more complex overview of the archaeological characteristics, but also of geographical, geological conditions, etc. preferred by prehistoric communities in this area and beyond.


Diversele particularități geografice au avut un impact major asupra comportamentului comunităților preistorice, care poate fi determinat prin identificarea unei serii de constante și preferințe în ceea ce privește locul amplasării sistemelor de locuire și resursele exploatate. Într-un spațiu bine delimitat, popularea, precum și dezvoltarea grupurilor umane este determinată de caracteristicile geografice micro- și macroregionale. Utilizarea acestui tip de analiză în studiul depresiunii Cracău-Bistrița în intervalul cuprins între Eneoliticul dezvoltat și Hallstattul timpuriu, va contribui la o mai bună cunoaștere a acestui segment al cercetării arheologice din România. Demersul de față, reprezentat de analiza spațială a așezărilor, îmbinat cu un număr ridicat de cercetări de teren amănunțite, poate genera modele predictive, contribuind astfel la obținerea unei imagini de ansamblu cu mult mai complexă asupra caracteristicilor arheologice, dar și asupra condițiilor geografice, geologice etc. preferate de comunitățile preistorice din această zonă, și nu numai.

 

KEYWORDS

spatial analysis, landscape archaeology, Chalcolithic, Bronze Age, Early Iron Age

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)