Studia Antiqua et Archaeologica 19(1): 15-47

Cătălin Iulian Hriban, Institut d’Archéologie, Académie Roumaine – Filiale de Iași, .img

ABSTRACT

The morphology analysis of the pre-modern town in the East-European space is encumbered by the lack of maps and zoning plans, as well as by the small quantity of preserved documentary sources. In the case of Iași, the Russian military maps of the 18th century, together with the General plan of Iași made by the French engineer Joseph Bayardi, creates the base for analysis, corroborated by the historical documentary sources recently edited. The general analysis we carry out considers the origins, emergence, evolution and distribution of the town quarters/cores, the streets configuration as well as the size, distribution and evolution of urban plots. The analysis uses both cartographic and documentary sources, supported by analogies with the similar situations in the rest of Moldavia, which are documented by archaeology, and in Central and Western Europe, when the analogy is appropriate.


Analiza morfologiei orașului premodern în spațiul est-european se lovește de lipsa documentelor cartografice și cadastrale, ca și de numărul mic al documentelor de proprietate păstrate. În cazul orașului Iași, hărțile de stat major rusești de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, împreună cu planul lui Joseph Bayardi din 1814 constituie o bază cartografică pentru analiză, împreună cu sursele documentare publicate recent. Analiza generală pe care o facem vizează apariția, originea, evoluția și distribuția nucleelor/cartierelor, configurația stradală și mărimea, distribuția și evoluția loturilor, folosind sursele cartografice și cele documentare, ca și analogiile cu situațiile similare din restul Moldovei, constatate arheologic, și cu cele din Europa Centrală și Occidentală, acolo unde se poate face analogie.


L’analyse de la morphologie de la ville pré-moderne dans l’espace est-européen se heurte au manque des documents cartographiques et cadastraux et au nombre limité des documents de propriété conservés. Dans le cas de la ville de Iași, les cartes d’Etat majeur russes de la fin du XVIIIe siècle, à côté du plan de Joseph Bayardi de 1814, constituent une base cartographique pour l’analyse, avec les sources documentaires récemment publiées. L’analyse générale que nous faisons vise l’apparition, l’origine, l’évolution et la distribution des noyaux/quartiers, la configuration des rues, la dimension, la distribution et l’évolution des lots, en utilisant les sources cartographiques et celles documentaires, aussi que les analogies aux situations similaires du reste de la Moldavie, étudiées du point de vue archéologique, tout comme celles de l’Europe Centrale et Occidentale, dans les cas où l’analogie est possible.

 

KEYWORDS

pre-modern European town, pre-modern Iaşi, town-planning

FULL ARTICLE

Download PDF (free)