Studia Antiqua et Archaeologica 19(1): 49-78

Ioan Iațcu, Moldova National Museum Complex – Moldavia’s History Museum, .img

ABSTRACT

Considered an element of Oriental tradition, the ambo is a rare presence within the liturgical furniture in the Christian basilicas of this province situated between the Danube and the Black Sea. The archaeological discoveries have underlined the presence of this essential element within the Christian service, mostly in the centres situated along the western Black Sea coast, both Romanian and Bulgarian (Histria, Tomis, Bizone, Topola). Hence, traces of certain ambos in the paving of some Christian basilicas (Histria, Zaldapa) have been discovered, as well as a series of elements from balustrades, made of Proconnesus marble and decorated with Christian symbols (Tomis). This study underlines the presence of the axial, Constantinopolitan ambo, diffused mainly in the 6th century AD.


Considerat un element de tradiţie orientală, amvonul constituie o prezenţă rară în mobilierul liturgic al basilicilor creştine situate între Dunăre şi Marea Neagră. Descoperirile arheologice au scos în evidenţă prezenţa acestui element esenţial al serviciului creştin, mai cu seamă în centrele situate pe litoralul vestic al Mării negre, atât în Romaânia, cât şi în Bulgaria (Histria, Tomis, Biyone, Topola. Au fost descoperite urme ale unor amvonuri din pavajul anumitor basilici creştine (Histria, Zaldapa), precum şi o serie de elemente din balustrade, lucrate din marmură de Proconessos şi decorate cu elemente creştine (Tomis). Acest studiu subliniază prezenţa unui amvon axial, de tip constantinopolitan, răspândit mai ales în secolul al VI-lea p. Chr.

 

KEYWORDS

ambo, Scythia, Christian basilicas, Justinian, marble, Constantinople

FULL ARTICLE

Download PDF (free)