Studia Antiqua et Archaeologica 24(1): 83–104

George NUȚU, Lucrețiu MIHAILESCU-BÎRLIBA
.img

ABSTRACT

This paper presents a pottery assemblage discovered at Topolog (Tulcea County) in 2010, at approximatively 500 m northwest of the village, in two refused pits severely affected by the extraction of clay by the locals. In the same area a rectangular kiln for the production of bricks and tiles was investigated. The pottery assemblage consists of transport amphorae for wine and salt fish (Shelov C and Zeest 84/85), fine ware (Pontic sigillata), drinking and cooking ware, and a number of hand-made pottery of La Tène tradition. These forms date back to the 2nd century AD and reflect the trade relations of a rural community from the periphery of the Empire with the north and south-eastern Pontic regions.


Acest articol prezintă un lot de ceramică descoperit la Topolog (jud. Tulcea) în anul 2010, la cca. 500 m nord-vest de localitate, în două gropi grav afectate de extragerea lutului de către localnici. În aceeași zonă a fost cercetat un cuptor rectangular pentru producția țiglelor și olanelor. Ceramica constă în amfore pentru transportul vinului și al peștelui sărat (Shelov C și Zeest 84/85), ceramică fină (Pontic sigillata), ceramică de băut, ceramică de bucătărie și un important lot de ceramică lucrată cu mâna de tradiție La Tène. Aceste forme sunt datate în secolul II p.Chr. și reflectă legăturile unei comunități rurale de la periferia Imperiului cu regiunile nord și sud-est pontice.

KEYWORDS

Moesia Inferior, Topolog, amphorae Shelov C, Zeest 84/85, Pontic sigillata, hand-made pottery, 2nd century AD

FULL ARTICLE

Download PDF (free)