Studia Antiqua et Archaeologica 24(1): 105–117

Imola BODA
.img

ABSTRACT

This paper presents the population of Colonia Sarmizegetusa, the first city of the province of Dacia. This is a case study within the project Romans 1 by 1 (www.romans1by1.com), a database which aims to comprise the population of Dacia, Moesia Superior, and Moesia Inferior. This study presents a micro-result of the entire project, providing information to researchers not only on the people who lived in the Dacian metropolis but also on those individuals transiting through Colonia Sarmizegetusa, who got involved in the social, religious and political life of the city by erecting monuments or being dedicated to. Until this point, by compiling all existing sources, the database has recorded 495 inscriptions (the inscription records are numbered starting with 00001DS) and 706 people (each with a personal record, with a unique ID) from Colonia Sarmizegetusa. The paper’s conclusions present four results in the form of statistics, consisting of: (1) the analysis of the 495 epigraphic monuments; (2) identifying and implicitly analysing all the individuals attested on the inscriptions discovered at Colonia Sarmizegetusa; (3) population mobility, and (4) various types of relationships mentioned by epigraphic sources.


În lucrarea de față prezentăm populația Coloniei Sarmizegetusa, primul oraș al provinciei Dacia. Acesta constituie un studiu de caz din cadrul proiectului Romans 1 by 1 (www.romans1by1.com), bază de date care are în vedere înregistrarea populației din Dacia, Moesia Superior și Moesia Inferior. Lucrarea constituie un micro-rezultat al întregului proiect ce va oferi informații pentru cercetători nu doar asupra oamenilor care au trăit în metropola Daciei, ci și asupra acelor persoane care erau doar în trecere în Colonia Sarmizegetusa, dar care s-au manifestat în viața social-religioasă-politică a orașului, ridicând sau ordonând înălțarea unor monumente în orașul studiat. Până în momentul de față, prin adunarea tuturor surselor existente, baza de date a înregistrat 495 de inscripții (fișele de inscripții fiind numerotate începând de la 00001DS) și 706 de persoane (fiecare având o fișă personală, un ID unic) din Colonia Sarmizegetusa. Concluziile lucrării vor avea patru rezultate—acestea vor fi prezentate sub formă de statistici—ce au în vedere: (1) analizarea celor 495 de monumente epigrafice; (2) identificarea și implicit analizarea tuturor persoanelor care apar menționate în inscripții descoperite în Colonia Sarmizegetusa; (3) mobilitatea persoanelor și (4) diferite tipuri de relații menționate în sursele epigrafice.

 

KEYWORDS

database, epigraphy, population, Roman period, Colonia Sarmizegetusa

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)