Studia Antiqua et Archaeologica 25(2): 483–493

Cornel BALLA
.img

ABSTRACT

This article examines the passage XXXIX, 35 from Notitia Dignitatum, the only literary source referring to the fleet commander in the Roman province of Scythia. The document mentions the praefectus of the fleet and two types of naval units under his control. Several questions can be raised about the status of the commander, the place where he or she resided, the nature and attributions of the fleet. Although the text has been studied by many historians, several reading proposals being advanced, the issue of the military fleet on the Scythian border remains open.


Acest articol analizează pasajul XXXIX, 35 din Notitia Dignitatum, singura sursă literară ce face referire la comandantul flotei din provincia romană Scythia. În document este menționat comandantul flotei și două tipuri de unități navale aflate în subordinea sa. Se pot ridica mai multe întrebări cu privire la statutul comandantului, locul în care își avea reședința, caracterul și atribuțiile flotei. Deși textul a fost studiat de mai mulți istorici, fiind avansate diverse propuneri de lectură, problema flotei militare de pe frontiera scitică rămâne în continuare deschisă.

 

KEYWORDS

Roman fleet commander, Notitia Dignitatum, Scythia

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)