Studia Antiqua et Archaeologica 25(2): 465–482

José María ZAMORA CALVO
.img

ABSTRACT

In this article, we offer some philosophical notes on the so-called Plotinus sarcophagus, currently exhibited in the ‘Vatican Museums’ (inv. 9504), which has been dated to the end of the third quarter of the 3rd century. Since the sarcophagus in question has been the subject of discussion among experts since the 1920s, our aim is to contribute to the scientific debate with a number of philosophical remarks to assist in the interpretation of the iconographic representation of the teacher teaching, accompanied by two Muses, but also to make particular reference to certain passages taken from the On the Life of Plotinus, written by his disciple, Porphyry, three decades after the death of his teacher.


În acest articol propunem câteva opinii filosofice asupra așa-numitului sarcofag al lui Plotin, expus de curând la Musei Vaticani (inv. 9504), sarcofag care a fost datat la sfârșitul celui de-al treilea sfert al secolului al III-lea. Întrucât exponatul a fost subiectul discuțiilor încă din anii 1920, scopul acestei lucrări îl constituie o contribuție la această dezbatere științifică prin remarci filosofice privind interpretarea reprezentării iconografice a predării de către profesor, însoțit de două Muze. De asemenea, dorim să facem o referire specială la anumite pasaje preluate din lucrarea Despre viața lui Plotin, scrisă de discipolul său Porfir la trei decenii după moartea profesorului său.

 

KEYWORDS

Roman sarcophagus; Plotinus; Muses; Neoplatonic iconography; Roman eschatology

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)