Studia Antiqua et Archaeologica 18(1): 125-126 Lucrețiu Mihăilescu-Bîrliba, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, ABSTRACT The author presents a prosopographical note on Valerii mentioned in the inscription ISM V, 137 from Troesmis (Moesia Inferior), which consists in a list of freed soldiers at 134 AD. Autorul prezintă o notă prosopografică a persoanelor cu gentiliciul Valerius din inscripţia ISM V, 137 de la Troesmis (Moesia Inferior), inscripţie care conţine listă a militarilor lăsaţi la vatră în anul 134 p. Chr.   KEYWORDS Troesmis, legio V Macedonica, Valerii. FULL ARTICLE Download PDF (free)