Studia Antiqua et Archaeologica 22(2): 129–136

Roxana COADĂ
.img

ABSTRACT

This article presents a part of the decorative techniques used by the craftsman in Hellenistic period on jewellery — to be more precise, the techniques that not require adding new material to create a more colourful piece except enamel. The decision to describe the last technique is given by the repeated mention of the enamel in filigree technique but this method is a part of the polychrome techniques that use different materials or substances to give colour to the jewellery.


Acest articol prezintă câteva tehnici decorative utilizate de bijutieri în perioada elenistică. Menționăm că tehnici prezentate sunt acelea care nu necesitau adăugarea unui nou material sau o unei noi substanțe, excepție fiind descrierea emailării. Introducerea ultimei tehnici în acest articol este realizată în urma menționării succesive a emailului la tehnica filigranului. Menționăm că emailul este unul dintre elementele componente ale tehnicii policromiei, precum sticla, intalii, geme și încrustarea pietrelor.

 

KEYWORDS

technique, repoussé, granulation, filigree, enamel, engraving, Hellenistic jewellery

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)