Studia Antiqua et Archaeologica 22(2): 137–148

Florian MATEI-POPESCU
.img

ABSTRACT

A tabella II of a Roman military diploma, copied after an imperial constitution issued in AD 54 (CIL XVI 3) is published once again in these pages. On the basis of archival information and new research on the table, kept by the National Museum of Romanian History in Bucharest, the article provides a reconstruction of the text and short histories of the mentioned military units.


O tabella II a unei diploma militare romane, copiată după o constituție imperială din anul 54 p. Chr. (CIL XVI 3) este republicată aici. Pe baza unor informații de arhivă și pe baza unei noi autopsii a tăbliței, păstrată în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României, București, articolul oferă o reconstrucție a textului, precum și scurte istorii ale unităților militare menționate.

 

KEYWORDS

Roman Army, military diploma, ala, auxiliary unit, Thracians

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)