Studia Antiqua et Archaeologica 22(1): 45–49

Arina BRAGOVA
.img

ABSTRACT

The paper investigates the social and political concept ‘cum dignitate otium’ in Cicero’s writings. The concept is commonly translated as “leisure with dignity”. The meaning is not so simple. The concept can be either a political or a social category. As a political category, ‘cum dignitate otium’ means “peace with dignity” that the best citizens, optimates, wealthy and powerful statesmen had in the Roman society of Cicero’s times. It was optimates’ activity contrasted to other people’s activities. Cicero also used the concept ‘cum dignitate otium’ in a social sense. It meant “peaceful leisure full of studies” or “peace in private affairs”.


Autoarea investighează conceptul social și politic ‚cum dignitate otium’ în scrierile lui Cicero. Conceptul este adesea tradus ca „plăcere cu demnitate”. Înțelesul acestuia nu este totuși așa de simplu. El poate fi perceput ca o categorie politică sau socială. În primul caz (categorie politică), ‚cum dignitate otium’ înseamnă „pacea cu demnitate”, pe care o aveau cei mai buni cetățeni, optimates, cei mai puternici politic și financiar din statul roman în acea vreme. Era vorba despre activitatea acelor optimates în contrast cu activitățile poporului. Cicero utilizează de asemenea conceptul ‚cum dignitate otium’ într-un sens social. În acest caz însemna „plăcere liniștită a studiilor” sau „pace în afacerile private”..

KEYWORDS

Cicero, Rome, otium cum dignitate, social, political, optimates

FULL ARTICLE

Download PDF (free)