Studia Antiqua et Archaeologica 22(1): 51–58

Lucrețiu MIHAILESCU-BÎRLIBA
.img

ABSTRACT

The author put into discussion the inscriptions which mention the administrative staff of the salt exploitation in Roman Dacia. The attention is drawn towards the lower rank of the administration, most of them being directly involved on the field work, which proves a rigorous organization of this economic branch.


L’auteur discute les inscriptions mentionnant le personnel administratif de l’exploitation du sel en Dacie romaine. L’attention est attitrée par les postes inférieures de cette administration, la plupart de ces fonctionnaires étant impliqués directement dans l’activité de terrain, ce qui montre une organisation rigoureuse de ce domaine économique.


Autorul aduce în discuție inscripțiile care menționează personalul administrativ al exploatării sării în Dacia romană. Atenția este îndreptată către rangurile inferioare ale acestei administrații, majoritatea acestor funcționari fiind implicați direct în activitatea de teren, ceea ce presupune o organizare riguroasă a acestui domeniu economic.

 

KEYWORDS

salt, saltworks, Roman Dacia, saltwork administration

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)