Studia Antiqua et Archaeologica 24(1): 5–30

Magdalini VASILEIADOU, Ioannis LIRITZIS
.img

ABSTRACT

During the years 800–200 BC, SE Aegean islands manifest a continuous growth and dynamic presence which is sensed both internally on each island as well as externally, within the framework of their intra-insular communication. To this day, archaeological sites bearing durable remains vestiges of inhabitance with and an uninterrupted usage have been identified in the Southeastern Aegean. The multitude of movable findings—a result of systematic and rescue excavations—suggests the use and function of these premises and at the same time attests commercial transactions between the islands and the wider mainland—even with geographically remote areas—which is a component of their undoubtedly developed economic and commercial relations.


În perioada 800–200 a.C., insulele din sud-estul Mării Egee cunosc o creștere continuă și manifestă o prezență dinamică atât pe plan intern, cât și pe plan extern, în cadrul relațiilor dintre ele. În prezent au fost identificate mai multe așezări datând din această perioadă, fără întrerupere. Multitudinea descoperirilor, rezultate atât în urma săpăturilor sistematice, cât și a celor de salvare, atestă tranzacții comerciale între insule și chiar într-un spațiu mai larg, ceea ce reprezintă o componentă a dezvoltării relațiilor economice și comerciale.

 

KEYWORDS

SE Aegean islands, Rhodes, Kos, historical ages

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)