Studia Antiqua et Archaeologica 24(2): 335–356

Marian MOCANU
.img

ABSTRACT

The late Roman fine pottery presented in this article was discovered after the archaeological research carried out in the late Roman fortress of Argamum between 1998 and 2001, in the Basilica 2 and Basilica 1 areas, by F. Topoleanu and I. Vizauer. A sample of 84 ceramic fragments was analysed, the typology being based on the geographical area of origin. The 84 shards were divided into three groups: North African pottery, wares made in Asia Minor and wares produced in the Black Sea Basin. The present article represents a first step in the knowledge of Argamum’s archaeological realities, both from the perspective of tableware and the historical evolution of the site, especially during the last two centuries of its existence.


Ceramica fină romană târzie prezentată în acest articol a fost descoperită în urma cercetărilor arheologice efectuate în fortificația de la Argamum între anii 1998 și 2001, în zona Bazilicii II și a Bazilicii I, de către F. Topoleanu și I. Vizauer. A fost analizat un lot format din 84 de fragmente ceramice, tipologia fiind realizată pe baza ariei geografice de proveniență a acestora. Cele 84 de exemplare au fost împărțite în trei grupe: veselă nord-africană, veselă produsă în Asia Mică și veselă produsă în bazinul pontic. Articolul de față reprezintă un prim pas în cunoașterea realităților arheologice de la Argamum, atât din perspectiva ceramicii de masă cât și din perspectiva evoluției istorice a sitului, în special în ultimele două secole ale existenței .

 

KEYWORDS

Red Slip Pottery, Late Antiquity, Western Black Sea, Argamum

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)