Studia Antiqua et Archaeologica 25(1): 163–183

Marta LICATA, Silvia IORIO, Chiara ROSSETTI, Giuseppe ARMOCIDA, Adelaide TOSI, Francesco MUSCOLINO,
Antonio CELLINA, Roberto MELLA PARIANI, Ilaria GORINI, Melania BORGO, Paola BADINO
.img

ABSTRACT

The old medieval church of San Biagio in Cittiglio (Varese, Northern Italy) is one of the oldest religious buildings of Valcuvia. Since 2006, the interior of the church has been under investigation to acquire historical data and to reconstruct the archaeological site. These excavations yielded a series of discoveries, such as a significant number of tombs and pictorial elements. During our first field season, we exposed several architectural phases of the church, from the 9th to the 15th century. Inside the church, a funerary atrium was discovered and it was fascinating to find several tombs placed on different chronological layers. In particular, two of these tombs are remarkable. A tomb containing the skeletal remains of a young male showed three perimortem cuts on the skull. The other one kept the bones of a woman with a spearhead at the level of the ribs. We also observed another aspect, the conspicuous presence of childhood graves. In order to better investigate the paleodemography, we needed more osteoarchaeological data. Therefore, we focused our attention on the funerary area (7.5 m North–South × 18 m East–West) immediately outside the church. The archaeological excavation, which started in March 2016, brought to light several burials. During this phase, we discovered five overlapping archaeological layers, which testified an important funerary context. In the superficial layer, we recovered fragmented human bones, coins and numerous metallic artefacts. In the underling layer, we found tombs with coins, which allowed us to date it back to the Renaissance period. Square stones of different dimensions delimited the tombs of adults, while dead infants and foetuses were buried inside shingles. In the same layer, we also recovered archaeological findings such as an iron key, an iron knife, bronze buckles and bronze rings. The anthropological data for this cemeterial phase also documented the high infant mortality together with findings of pathological indicators such as arthrosis, dental diseases and traumatic injuries.


Biserica medievală medievală San Biagio din Cittiglio (Varese, nordul Italiei) este una dintre cele mai vechi clădiri religioase din Valcuvia. Din 2006, interiorul bisericii a fost cercetat pentru a obține date istorice și pentru a reconstrui situl arheologic. Aceste săpături au dat naștere unei serii de descoperiri, cum ar fi un număr semnificativ de morminte și elemente picturale. În timpul primului nostru sezon de teren, am descoperit mai multe faze arhitecturale ale bisericii, din secolul al IX-lea până în secolul al XV-lea. În interiorul bisericii a fost descoperit un atrium funerar și a fost fascinant să găsim mai multor morminte așezate pe diferite straturi cronologice. În special, două dintre aceste morminte sunt remarcabile. Un mormânt care conține resturile scheletice ale unui tânăr de sex masculin a arătat trei tăieturi perimortem pe craniu. Celălalt conține oasele unei femei cu un vârf de lance la nivelul coastelor. Am observat și alt aspect, prezența vizibilă a mormintelor de copii. Pentru a investiga mai bine paleodemografia, am avut nevoie de mai multe date osteoarcheologice. Prin urmare, ne-am concentrat atenția asupra zonei funerare (7,5 m nord-sud × 18 m est-vest) imediat în afara bisericii. Săpăturile arheologice, care au început în martie 2016, au adus la lumină câteva morminte. În această fază, am descoperit cinci straturi arheologice suprapuse, care au furnizat un context funerar important. În stratul superficial, am recuperat oase umane fragmentare, monede și numeroase artefacte metalice. În stratul inferior, am găsit morminte cu monede, ceea ce ne-a permis să-l datăm în perioada Renașterii. Pietre pătrate de dimensiuni diferite au delimitat mormintele adulților, în timp ce copiii și fetușii morți au fost îngropați în țigle. În același strat, am recuperat și diverse obiecte, cum ar fi o cheie de fier, un cuțit de fier, catarame de bronz și inele de bronz. Datele antropologice pentru această fază de înmormântareau evidențiat, de asemenea, mortalitatea infantilă ridicată, împreună cu constatările indicatorilor patologici precum artroza, bolile dentare și leziunile traumatice.

 

KEYWORDS

San Biagio, medieval church, anthropological data

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)