Studia Antiqua et Archaeologica 25(1): 185–195

Kamal Aldin NIKNAMi, Reza GHASEMI, Rezvan REZAEI
.img

ABSTRACT

Seals and clay sealings are the most valuable evidence for studying the economic, political and cultural structures of the different past societies. Due to the lack of resources to explain the various characteristics of Seleucid and Parthian material culture, studying the seals of these periods can reveal not only the artistic sides of glyptic material but to clarify the roles played by sealings in the social and economic contexts of the Seleucid and Parthian societies. Seven seals which are currently being preserved in the Semnan Museum are described and studied in the present paper. These seals have been discovered through illegal excavations. Their patterns and styles are usually influenced by Greek art elements, including animal motifs, the Greek goddess Athena and human illustrations in the majority, which is probably because of the greater attention to human and humanist perspectives among the Greek artists. The present study aims at analysing the motifs of the seals, as well as making comparisons to identify similarities with other cases found in different sites such as Tel Kedesh (Israel), Nisa (Turkmenistan) and Dura-Europos (Syria) in order to suggest a more precise dating for the mentioned seals.


Sigiliile și pecețile sunt printre cele mai valoroase dovezi ale studierii structurilor economice, politice și culturale ale diferitelor societăți anterioare. Din cauza lipsei de informații în explicarea diferitelor caracteristici ale culturii materiale seleucide și parthe, studierea sigiliilor din aceste perioade poate dezvălui nu numai fețele artistice ale materialului glipatic, ci și clarificarea rolurilor pe care le au pecețile în contextele sociale și economice ale societăților seleucide și parthe. Șapte sigilii care sunt în prezent păstrate în Muzeul Semnan sunt descrise și studiate în lucrarea de față. Aceste sigilii au fost descoperite prin săpături ilegale. Modelele și stilurile lor sunt, de obicei, influențate de elementele de artă grecești, incluzând motive animaliere, sau reprezentarea zeiței Athena, precum și reprezentări umane. Prezentul studiu vizează analizarea motivelor sigiliilor, precum și realizarea unor comparații pentru a identifica asemănările cu alte cazuri găsite în diferite luri, precum Tel Kedesh (Israel), Nisa (Turkmenistan) și Dura-Europos (Siria). Comparația este necesară și pentru o datare mai precisă a sigiliilor menționate.

 

KEYWORDS

seal and sealings; Seleucids and Parthians; motif; Semnan Museum, Iran; Athena

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)