Studia Antiqua et Archaeologica 23(2): 249–255

Sergey M. ZHESTOKANOV
.img

ABSTRACT

A cursory mention of a mysterious expedition against Sicyon, mounted by Thrasybulus, the tyrant of Miletus, can be found in Frontinus’ “Strategemata”. The author of the present article is of the opinion that in this way Thrasybulus was helping his ally Periander, the tyrant of Corinth. The probable aim of Periander’s military campaign was to reinstate the exiled Isodemus as tyrant of Sicyon and to include the Sicyonians’ territory in Corinth’ sphere of influence..


O mențiune superficială a expediției misterioase împotriva cetății Sicyon, dusă de Thrasybulus, tiranul Miletului, este întâlnită în „Strategemata” lui Frontinus. Autorul acestui articol este de părere că în acest mod Thrasybulus îl ajuta pe aliatul său Periander, tiranul Corintului. Scopul probabil al campaniei militare a lui Periander era acela de a-l reinstala pe exilatul Isodemos ca tiran al Sicyon-ului și de a include cetatea în sfera de influență a Corintului.

 

KEYWORDS

Greece, Corinth, Sicyon, Archaic age, tyranny

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)