Studia Antiqua et Archaeologica 23(2): 227–247

Florica MĂȚĂU, Ana-Lavinia MATRICALĂ, Adrian BELE,
Ioana RUSU, Dragoș Lucian GORGAN, Neculai BOLOHAN
.img

ABSTRACT

Interdisciplinary investigations of the human osteological remains help us to understand the genetic diversity, the mobility or the paleodiet of the past communities and offer us insights on the diagenetic processes. The present study aims to assess the results of chemical, mineralogical and microscopic analyses performed on different human osteological remains selected from archaeological sites situated in Eastern Romania in order to understand the diagenetic transformations involved in the site formation processes and to estimate their influence on the historical interpretation.


Analiza interdisciplinară a fragmentelor osteologice umane contribuie la înțelegerea diversității genetice, a mobilității și paleodietei comunităților din trecut, dar și la evidențierea proceselor diagenetice care au afectat structura materialului osteologic. Studiul prezent își propune să integreze date privind compoziția chimică, mineralogică și structurală a unor fragmente osteologice selectate din situri arheologice ce provin din estul României pentru înțelegerea proceselor diagenetice care au afectat formarea siturilor arheologice și modul în care acestea influențează reconstituirea istorică.

 

KEYWORDS

diagenetic parameters, eastern Romania, human bones, ATR-FTIR analysis, SEM-EDX analysis

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)