Studia Antiqua et Archaeologica 28(1): 245-261

Salvatore TUFANO

.img

DOI: 10.47743/saa-2022-28-1-13

ABSTRACT

The paper suggests that there are traces of political opposition in Thebes during the years of its
hegemony in Greece (371-362 BCE). The analysis of a trial against Epameinondas in 369 BCE, signals this event as a
political trial. Other episodes during these years demonstrate that this and other trials can be considered as
examples of Schauprozess, as lately theorized by Koskenniemi. In a system where political opposition was restrained
by the lack of institutional provisos, the trials were used to attack opponents, using legal means for achieving
political ends.

REZUMAT

Articolul de față sugerează faptul că pot fi identificate anumite amprente ale unor confruntări
de ordin politic în Theba pe parcursul hegemoniei sale asupra Greciei (371-362 î.Hr.). Analizarea
procesului împotriva lui Epaminondas din 369 î.Hr. scoate în evidență caracterul politic al acestuia. Alte
episoade identificate pe parcursul acelor ani demonstrează că, pe lângă cel al lui Epaminondas, și alte
procese reprezintă exemple de Schauprozess, conform teoretizării lui Koskenniemi. Într-un sistem în
care opoziția era descurajată de lipsa unor posibilități instituționale, procesele erau folosite pentru
atacarea unor adversari, utilizând mijloace legale pentru îndeplinirea unor obiective politice.

KEYWORDS

Epameinondas, Pelopidas, Thebes, Schauprozess, Opposition.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)