Studia Antiqua et Archaeologica 28(1): 233-244

Eleni TZOVLA

.img

DOI: 10.47743/saa-2022-28-1-12

ABSTRACT

The Melian dialogue in the 5th book of Thucydides can be seen as one of the most important texts for
political science. Two opposing political ideas are confronted by the historian: on the one hand Thucydides presents
the Athenians as promoters of the idea of legitimacy of unlimited growth of power; on the other hand, there were
the Melians who did not accept the ‘law of the stronger’. The Melians were conquered, and their arguments could
not save them, but in the longer perspective the Athenian empire was destined to collapse. Through the dialogue,
Thucydides compares the ‘law of the stronger’ ignoring the rights of others, and the appeal to justice by the weaker
party trying to demonstrate their reasons to oppose the imperialist power.

REZUMAT

Dialogul Melian din cartea a V-a a lui Tucidide poate fi văzut ca unul dintre cele mai importante texte
pentru știința politică. Istoricul se confruntă cu două idei politice opuse: pe de o parte, Tucidide îi prezintă pe
atenieni ca promotori ai ideii de legitimitate a creșterii nelimitate a puterii; pe de altă parte, erau Melienii care nu
acceptau „legea celui mai puternic”. Melienii au fost cuceriți, iar argumentele lor nu i-au putut salva, dar, în
perspectivă mai lungă, imperiul atenian era sortit să se prăbușească. Prin dialog, Tucidide compară „legea celui mai
puternic” ignorând drepturile celorlalți și apelul la justiție al părții mai slabe care încearcă să-și demonstreze
motivele pentru a se opune puterii imperialiste.

KEYWORDS

Melian dialogue, Athenian imperialism, Greek political thought, Thucydides, democracy.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)