Studia Antiqua et Archaeologica 28(1): 93-108

Vladimir SAZONOV, Mait KÕIV

.img.img

DOI: 10.47743/saa-2022-28-1-6

ABSTRACT

The article explores the ways how Hittite kings justified their usurpations of power, such usurpations
happening almost constantly during the whole period of the Hittite kingdom, from the Old Hittite period until the fall
of the empire. It focuses on three outstanding texts illuminating prominent cases in the Hittite history: the
Proclamation of Telepinu which gives important information about several usurpations during the late 17th and 16th
century BC, the First Plague Prayer of Muršili I which illuminates the reaction to the 14th century BC usurpation of
Šuppiluliuma I, and the Apology of Ḫattušili III from the 13th century BC, which stands out as our best example of
justification of a successful usurpation in the ancient Near Eastern region. These three cases reveal different strategies
of justification accepted by the Hittite kings.

REZUMAT

Acest articol explorează modul în care regii hitiți și-au justificat uzurpările, ele fiind prezente aproape
constant pe parcursul întregii istorii a regatului, de la începuturi și până la căderea sa definitivă. Studiul este centrat
pe trei surse scrise de mare importanță datorită cărora sunt clarificate cazuri bine cunoscute din istoria hitiților:
proclamația lui Telepinu, ce oferă informații prețioase cu privire la câteva uzurpări de la finalul secolului al XVII-lea.
și de pe parcursul celui de-al XVI-lea î.Hr., Prima Rugăciune pentru Îndepărtarea Ciumei a lui Muršili I, care ne oferă
detalii în legătură cu reacția la uzurparea lui Šuppiluliuma I în secolul al XIV-lea î.Hr., respectiv Apologia lui Ḫattušili
al III-lea din secolul al XIII-lea î.Hr., care reprezintă cel mai bun exemplu de justificare a unei uzurpări cunoscut în
Orientul Apropiat antic. Aceste trei exemplu aduc la cunoștință diferite strategii de justificare a uzurpării, cunoscute
și acceptate de către regii hitiți.

KEYWORDS

Ancient Near East, Hittite kingdom, Telepinu, Šuppiluliuma I, Ḫattušili III.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)