Studia Antiqua et Archaeologica 28(1): 83-92

Vladimir SHELESTIN

.img

DOI: 10.47743/saa-2022-28-1-5

ABSTRACT

The paper proposes a new approach to the conflict between Hattušili I and Tawananna using the new
interpretation of some historiolae of Zuwi’s ritual. A political interpretation of these historiolae explains their
content better than a magical one. Tracing the parallels between the animal figures in Zuwi’s ritual and in the
political rhetoric of Hattušili I allows us to reconstruct an alliance between the royal relatives as well as the
priesthood being the opponents to the Old Hittite external expansion.

 

REZUMAT

Studiul de față propune o nouă abordare cu privire la conflictul dintre Hattušili I și Tawananna pe baza
unei noi analize asupra a unor historiolae din cadrul ritualului lui Zuwi. O interpretare politică a acestora poate
explica întregul context mai bine decât una strict religioasă. Identificarea paralelelor dintre figurile animaliere din
ritualul lui Zuwi și retorica politică a lui Hattušili I ne permite să reconstituit o alianță din sânul familiei regale,
precum și modul în care sacerdoții se opouneau expansiunii Vechiului Regat Hittit.

KEYWORDS

Old Hittite history, Hattušili I, Tawananna, Zuwi’s ritual, political metaphors, Hittite animals.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)