Studia Antiqua et Archaeologica 28(1): 123-141

Lynette G. MITCHELL

.img

DOI: 10.47743/saa-2022-28-1-8

ABSTRACT

In the Greek world, power was based on charismatic aretē, excellence. For that reason, rulers had to
prove their charismatic qualities in order to rule. However, maintaining charismatic rule over generations was
difficult, especially as the successor had to show himself to be more charismatic than his predecessor. In this
chapter, we will consider the rule of the Deinomenids in late sixth- and early fifth-century Sicily. We will see how
power was established through the charismatic activities of the older brother (Gelon), and how the younger brother
(Hieron) then had to assert his position in relation to his elder brother. Drawing on Graeber and Sahlins’ model of
the metaperosn, this chapter will argue that in the dynastic succession between the Deinomenids, Hieron struggled
to maintain charismatic legitimacy, which meant that power was lost, and the dynasty was overthrown.

REZUMAT

În lumea greacă, puterea era fundamentată pe excelența (aretḗ) carismatică. Din acest motiv,
conducătorii trebuiau să se dovedească posesori ai unor calități carismatice pentru a putea domni. Totuși,
înșiruirea unor domnii carismatice pe parcursul mai multor generații era dificilă, în special în condițiile în care
succesorul trebuia să dețină mai multă carismă decât predecesorul său. În studiul de față vom ava în vedere
stăpânirea Deinomenizilor asupra Siciliei la sfârșitul secolului al VI-lea î.Hr. și începutul celui de-al V-lea î.Hr. Vom
observa felul în care puterea a fost instalată prin intermediul acțiunilor carismatice ale fratelui mai mare (Gelon) și
cum Hieron (fratele lui mai mic) a fost nevoit să-și consolideze puterea în raport cu predecesorul său. Plecând de la
modelul oferit de Graeber și Sahlins, acest articol va scoate în evidență faptul că în succesiunea dinastică a
Deinomenizilor, Hieron nu a reușit să-și legitimeze puterea prin intermediul carismei, ceea ce a dus la pierderea ei și
la înlăturarea dinastiei.

KEYWORDS

power, charismatic rule, Deinomenids, Gelon, Hieron.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)