Studia Antiqua et Archaeologica 28(1): 143-156

Luca MACALE

.img

DOI: 10.47743/saa-2022-28-1-9

ABSTRACT

The aim of this paper is to review the inaccessibility of the Near Eastern kings in Greek sources as a tool
of power: inaccessibility, in fact, was considered by the Greeks an essential feature in order to rule over Asia;
nonetheless, it is important to note that Greek sources on the one hand emphasize the importance and the political
use of this tool and, on the other hand, reflect on the weakness of power built through the king’s inaccessibility.

REZUMAT

Obiectivul acestui articol este de a analiza felul în care inaccesibilitatea suveranilor din Orientul
Apropiat a fost prezentată în sursele grecești ca un instrument al puterii. Mai mult decât atât, aceasta a fost
considerate de către greci o condiție imperativă pentru a stăpâni Asia. Totuși, necesită observat faptul că sursele
grecești accentuează importanța utilizării acestui instrument al puterii, dar în același timp scot în evidență și
fragilitatea autorității fundamentate pe inaccesibilitatea suveranului.

KEYWORDS

Unapproachability; Near Eastern Kings; Greek Sources.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)