Studia Antiqua et Archaeologica 28(2): 426-439

Laura GHEORGHIU

DOI: 10.47743/saa-2022-28-2-11

ABSTRACT

The author makes an analysis of the funerary archeology in the province of Scythia Minor, in terms of the typology of the tombs, the position and orientation of the skeletons and the funerary inventory. In order to extract some general characteristics related to the funeral rite and ritual, was compiled a database that includes 1357 tombs from 19 necropolises.

REZUMAT

Autoarea face o analiză asupra arheologiei funerare din provincia Scythia Minor din punct de vedere al tipologiei mormintelor, poziției și orientării scheletelor și al inventarului funerar. Pentru extragerea unor caracacteristici generale legate de rit și ritual funerar a fost alcătuită o bază de date care cuprinde 1357 de morminte provenite din 19 necropole.

KEYWORDS

funerary archaeology, tombs, funerary rites, Scythia Minor.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)