Studia Antiqua et Archaeologica 28(2): 440-452

Radu-Alexandru BRUNCHI

DOI: 10.47743/saa-2022-28-2-12

ABSTRACT

The present paper aims to highlight the Public Archaeology endeavors that were conducted in Romania. Although, at the first glance we cannot identify many papers or platforms that promote Public Archaeology, we will focus our attention towards the archaeological research that was conducted by the public or by the specialists, but with the help of the community.  The typology elaborated by Moshenska & Bonacchi in 2015 represents the backbone on which our study will be built upon, as it provides a clear distinction between all the categories that the vast domain of Public Archaeology reaches.

REZUMAT

Lucrarea își propune să evidențieze stadiul actual al Arheologiei Publice în România. Deși, la prima vedere, nu putem identifica multe lucrări sau platforme care să promoveze Arheologia Publică, ne vom concentra atenția asupra cercetărilor arheologice care au fost efectuate de către public sau de către specialiști cu ajutorul comunității. Tipologia elaborată de Moshenska & Bonacchi în 2015 reprezintă baza studiului nostru, întrucât oferă o distincție clară între toate categoriile pe care vastul domeniu al Arheologiei Publice le atinge.

KEYWORDS

Public Archaeology, Romania, amateur archaeology, open archaeology, community archaeology, Cultural Resource Management.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)