Studia Antiqua et Archaeologica 28(2): 330-345

Larisa PECHATNOVA

DOI: 10.47743/saa-2022-28-2-5

ABSTRACT

This article is a historical commentary on Herodotus’ account of the funerals of the Spartan kings. It is an attempt on the author’s part to explain why for centuries the royal funerary ritual continued unchanged despite its being too lavish for ascetic Sparta. The study focuses on the socio-economic composition of the funeral attendees. In the author’s opinion, the participation of representatives of the lower classes – the helots and perioikoi – in the ceremony facilitated the evolvement of elites from both categories of the Spartan subordinate population. The funeral ceremony performed an important ideological and propaganda function serving as a unifying factor for all the social classes and indoctrinating the masses with the belief in the eternal and immutable nature of the royal authority and, by extension, of the Spartan state.

REZUMAT

Articolul de față reprezintă un comentariu asupra informațiilor oferite de către Herodot asupra funeraliilor regilor Spartei. Mai concret, este vorba despre o încercare a autoarei de a explica motivul pentru care ritualul funerar a a continuat să persiste sub aceeași formă, deși era mult prea lasciv raportat la ascetismul spartan. Studiul este concentrat pe coordonatele socio-economice ale participanților la astfel de ritualuri. Conform opiniei autoarei, participarea unor reprezentați ai claselor inferioare – hiloți și periioikoi – la ceremonie a facilitat dezvoltarea unor elite în rândul ambelor categorii ale populației aflate pe treptele inferioare ale societății. Ceremonialul funerar a avut o importantă funcție ideologică, servind ca liant pentru toate clasele sociale. De asemenea, acesta avea rolul de a îndoctrina masele pentru a crede în natura eternă și de neclintit ale autorității regale și, prin extensie, a statului spartan.

KEYWORDS

Herodotus, Plutarch, Spartiates, helots, perioikoi, Spartan kings, Sparta.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)