Studia Antiqua et Archaeologica 28(2): 296-318

Casandra BRAȘOVEANU

DOI: 10.47743/saa-2022-28-2-3

ABSTRACT

During Late Bronze Age, the evolutions of previous archaeological cultures (from the Middle Bronze Age) are continued and completed, but there are also two important cultural complexes emerging, namely: Noua-Sabatinovka-Coslogeni and Zimnicea-Plovdiv. The subject of interest in the present study is represented by Noua culture, attested in a vast area, from the middle and upper Dniester, to the east of Apuseni Mountains and from the Subcarpathian region of Ukraine to the south of the forest-steppe area between Siret and Prut Rivers. Although, over time, the specific communities of this cultural manifestation have been investigated in numerous specialized studies, the interdisciplinary methods used in recent years can offer new information that contribute to the obtaining of a much clearer picture regarding the behavior of the human groups in question. In this sense, in the present paper, special attention was paid to the ceramic material identified during the archaeological excavations of sites belonging to Noua culture which, unfortunately, in most situations, is still `trapped` in the discourse from the middle of the 20th century. In this sense, there is a continuous perpetuation of the typology created by A.C. Florescu in the ʾ60s, namely: jar-vessels, bag-vessels, bowls, cups, glasses, etc. Thus, using the volumetric typology, developed by Anne O. Shepard almost 70 years ago, and correlating the information obtained with those regarding decoration, context and dimensions, but also with data from the field of ethnoarchaeology, this study aims to identify the intended functions of the ceramic recipients used by Noua communities from Jijia River Basin.

REZUMAT

În perioada târzie a Epocii Bronzului sunt continuate și încheiate evoluțiile culturilor arheologice anterioare (din perioada mijlocie a aceleiași epoci), dar apar și două complexe culturale importante și anume: Noua-Sabatinovka-Coslogeni și Zimnicea-Plovdiv. Subiectul de interes al studiului de față îl reprezintă cultura Noua, atestată într-un areal vast, de la Nistrul mijlociu și superior, până la est de Munții Apuseni și din regiunea Subcarpatică a Ucrainei până în sudul zonei de silvostepă dintre Siret și Prut. Deși, de-a lungul timpului, comunitățile specifice acestei manifestări culturale au fost investigate în numeroase studii de specialitate, metodele interdisciplinare folosite în ultimii ani pot oferi informații noi care contribuie la obținerea unei imagini mult mai clare cu privire la comportamentul grupurilor umane în cauză. În acest sens, în lucrarea propusă s-a acordat o atenție deosebită materialului ceramic identificat în săpăturile arheologice din siturile culturii Noua care, din păcate, în majoritatea situațiilor, este încă „închistat” în discursul de la mijlocul secolului trecut. În acest sens, se observă o perpetuare continuă a tipologiei create de A.C.Florescu în anii ʾ60 și anume: vase-sac, vase-borcan, străchini, boluri, cești, pahare etc. Astfel, folosind tipologia volumetrică, elaborată de Anne O. Shepard acum aproape 70 de ani și corelând informațiile obținute cu cele privind contextul descoperirii, dimensiunile și decorul obiectului, dar și cu date din domeniul etnoarheologiei, acest demers își propune să identifice funcțiile intenționate ale recipientelor ceramice folosite de comunitățile Noua, folosind drept studiu de caz bazinul hidrografic al Jijiei.

KEYWORDS

Late Bronze Age, ceramic material, volumetric typology, functionality, spatial distributions.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)