Studia Antiqua et Archaeologica 29(2): 253-265

Cristina-Georgeta ALEXANDRESCU

DOI: 10.47743/saa-2023-29-2-6

ABSTRACT

Recent archival materials brought to attention a fragmentary marble votive relief found near Tulcea depicting the so-called Thracian horseman as a hunter with the prey in his raised right hand. This iconographic variant is very rare outside Thracia and the Balkans region. The evidence of the votive reliefs of the Thracian horseman in the northern Moesia Inferior is not rich but features a great iconographical variety, hinting at an intended choice from the part of the dedicants of the votives and great awareness of the iconographical composition. The material (imported marble) and the dimensions of several of the reliefs uncovered up to now in the region are quite large and make plausible the idea of votives intended for cult places/sanctuaries. The relief discussed is singular among the similar finds in the region, for it bears also an inscription on its upper border.

REZUMAT

Materialele de arhivă recente au adus în atenție un relief votiv fragmentar de marmură găsit în apropiere de Tulcea, înfățișând așa-numitul călăreț trac ca un vânător cu prada în mâna dreaptă ridicată. Această variantă iconografică este foarte rară în afara Traciei și a regiunii Balcanilor. Dovezile reliefurilor votive ale călărețului trac din nordul Moesia Inferioară nu sunt bogate, dar prezintă o mare varietate iconografică, sugerând o alegere intenționată din partea dedicanților votive și o mare conștientizare a compoziției iconografice. Materialul (marmură de import) și dimensiunile câtorva dintre reliefurile descoperite până acum în regiune sunt destul de mari și fac plauzibilă ideea votivelor destinate locurilor/sanctuarelor de cult. Relieful discutat este singular printre descoperirile similare din regiune, deoarece poartă și o inscripție pe marginea superioară.

KEYWORDS

votive relief, Tulcea, Moesia Inferior, Thracian horseman, kyrios.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)