Studia Antiqua et Archaeologica 29(2): 267-330

Alex–Marian CORNEA

DOI: 10.47743/saa-2023-29-2-7

ABSTRACT

The sample of vassa po[ta]toria presented in this article was found in the Curtina G – Tower 8 sector of the (L)Ibida archaeological site, Slava Rusă, com. Slava Cercheză, county. Tulcea, during excavations, carried out between 2002 and 2014. With the processing and selection of the material, a pottery sample of 130 vessels was outlined. These are chronologically classified between the 2nd and 5th centuries p.Chr.

REZUMAT

Eșantionul de vassa po[ta]toria prezentat în acest articol a fost descoperit în sectorul Curtina G – Turnul 8 din situl arheologic de la (L)Ibida, Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea, în timpul săpăturilor, efectuate între anii 2002 și 2014. Odată cu prelucrarea și selecția materialului, s-a conturat un eșantion ceramic de 130 de vase. Acestea sunt încadrate cronologic între secolele II și V p.Chr.

KEYWORDS

vassa po[ta]toria; Late Antiquity; West Pontic area; Scythia; (L)Ibida

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)