Studia Antiqua et Archaeologica 29(1): 47-55

Iulian MOGA

DOI: 10.47743/saa-2023-29-1-3

ABSTRACT

In this contribution I will focus on some observations on the typology of these categories of epigraphs, with emphasis on regional particularities and chronological landmarks. In the second part of the study, however, I will highlight the situations encountered in Boeotia at Chaironeia, in Asia Minor, particularly in connection with the sanctuary of Helios Apollo Lairbenos, and in Macedonia, at Leukopetra, where the dedications are addressed to the Autochthonous Mother of the Gods. It is therefore necessary to make a few clarifications concerning the typology of these inscriptions, their formal aspect, the terms used to define the act of dedication or consecration, the particularities generated by the types of conditions that had to be satisfied, and the ways of dating the existing epigraphic material.

REZUMAT

În această contribuție mă voi concentra asupra unor observații privind tipologia acestor categorii de epigrafe, cu accent pe particularitățile regionale și reperele cronologice. În a doua parte a studiului voi evidenția însă situațiile întâlnite în Beoția la Chaironeia, în Asia Mică, în special în legătură cu sanctuarul lui Helios Apollo Lairbenos, și în Macedonia, la Leukopetra, unde dedicațiile sunt adresate Mamei zeilor autohtonă. Este deci necesar să facem câteva precizări cu privire la tipologia acestor inscripții, aspectul lor formal, termenii folosiți pentru definirea actului de dedicare sau de consacrare, particularitățile generate de tipurile de condiții care trebuiau îndeplinite și modalitățile de datarea materialului epigrafic existent.

KEYWORDS

consecrations, manumissions, Autochtonous Mother of Gods, Helios Apollo Lairbenos, freedmen.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)