Studia Antiqua et Archaeologica 29(1): 56-69

Bogdan CHIRILOAIE

DOI: 10.47743/saa-2023-29-1-4

ABSTRACT

This study deals with a less discussed topic, minor inscriptions, in the literature. It discusses how some minor inscriptions can provide us with information about the economic and commercial situation in the West Pontic area. The results obtained allowed us to identify the economic context of the province and also to observe where these inscriptions are concentrated, mainly in the military environment. It was found once again that the West Pontic towns never formed their own system of distribution of goods and did not benefit from a policy that allowed them to function as an economic system in their own right. We have also attempted to highlight the language and socio-communicative framework in which we arrive at the hypothesis that inscriptions of any kind were a sign of ownership.

REZUMAT

Studiul de față tratează un subiect mai puțin discutat, inscripțiile minore, în literatura de specialitate. Este discutat modul în care unele inscripții minore ne pot oferi informații despre situația economică și comercială din spațiul vest-pontică. Rezultatele obținute ne-au permis să identificăm contextul economic al provinciei și totodată să observăm locul unde aceste inscripții se concentrează, cu precădere în mediul militar. S-a constatat încă odată că orașele vest-pontice nu au format niciodată un sistem propriu de distribuție a bunurilor și nu au beneficiat de o politică care să le permită să funcționeze ca un sistem economic de sine stătător. De asemenea, am încercat să evidențiem limbajul și cadrul socio-comunicațional în care ajungem la ipoteză că inscripțiile, de orice fel, erau un semn de proprietate.

KEYWORDS

minor inscriptions, 1st -3rd centuries A.D., ScythiaMinor, ownership.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)