Studia Antiqua et Archaeologica 25(1): 197–210

Policarp HORTOLÀ
.img

ABSTRACT

In multidisciplinary communication, putting standardised lexicons into practice is essential in order to avoid problems such as terminological misinterpretations and ambiguity. Most standardised lexicons take English as a basis; however, in many cases Romance languages are not taken into account. In this work, lexicons for manufactured objects are presented in the main Romance languages (French, Italian, Spanish, Portuguese, Romanian, and Catalan) together with the seminal English lexicon. This multilingual lexicon is organised in the style of a traditional dictionary. It concerns either past or present, original or (contemporary or not) copied items, and is intended to help people active in any field in which manufactured objects may be involved, from museum pieces to factory-made items.


În comunicarea multidisciplinară, punerea în practică a lexicoanelor standardizate este esențială pentru a evita probleme cum ar fi interpretări eronate terminologice și ambiguități. Majoritatea lexicoanelor standardizate iau ca bază limba engleză; totuși, în multe cazuri limbile romanice nu sunt luate în considerare. În această lucrare, lexicoanele pentru obiecte fabricate sunt prezentate în principalele limbi romanice (franceză, italiană, spaniolă, portugheză, română și catalană), împreună cu lexiconul de limbă engleză. Acest lexicon multilingv este organizat în stilul unui dicționar tradițional. Este destinat să ajute persoanele active în orice domeniu în care pot fi implicate obiecte fabricate, de la piese muzeale la articole fabricate.

 

KEYWORDS

terminology; glossaries; archaeology; ethnography; fine arts; technology; material culture

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)