Studia Antiqua et Archaeologica 25(1): 211–219

Patrizia MASCOLI
.img

ABSTRACT

In this contribution the author explored a moment of Sidonius’s fortune in the humanistic age, examining the works of three authors who endeavoured to produce the first organic systematization of the history of Latin literature; they considered the figure of Sidonius from different angles: as a bishop, a politician and as a writer, both in prose and in poetry. Evidently drawing from various sources, these treatises confirm a still scarce knowledge of his work in the humanistic period.


Autoarea explorează un moment al destinului lui Sidonius Appolinaris în epoca umanismului, examinând operele a trei autori care au încercat primele sistematizări organice ale istoriei literaturii latine; aceștia au abordat figura lui Sidonius din mai multe perspective: ca episcop, politician și scriitor, atât în proză, cât și în poezie. Inspirându-se din surse diferite, aceste tratate confirmă o cunoaștere încă limitată a operei sale în epoca umanismului.

 

KEYWORDS

Sidonius Apollinaris, Fortleben, Siccus Polenton, Petrus Crinitus, Lilius Gregorius Giraldi

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)